Συνεργασίες

Κεντρικός άξονας λειτουργίας και ανάπτυξης του ΕΥ CLUB αποτελεί η αρχή της συνεργασίας. Από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα στόχος της κάρτας υγείας ΕΥ CLUB  ήταν και παραμένει η βελτίωση των παρεχόμενων δυνατοτήτων και προνομίων της, προς όφελος των μελών, μέσα από τη διαρκή αύξηση, ανανέωση και επέκταση των συνεργασιών της.

Τα οφέλη για εσάς που επιλέγετε να εξυπηρετηθείτε μέσω των συνεργασιών της κάρτας υγείας ΕΥ CLUB είναι πολλαπλά και αφορούν σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών, ταχύτατες διαδικασίες και βέβαια, οικονομικά οφέλη.

Εσείς που είστε μέλη του ΕΥ CLUB

Απολαμβάνετε τα μοναδικά οφέλη και προνόμια της κάρτας υγείας ΕΥ CLUB παντού στην Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη

-Σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων

-Στις συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές

-Στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα

Στην Αθήνα

-Σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων

-Στις συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές

-Στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα

-Σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων

-Στις συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές του Ομίλου Euromedica παντού στην Ελλάδα

-Στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα