Όροι συμμετοχής της Kάρτας Yγείας EY Club

1.1. Η εταιρία SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει διαρκώς ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ιδιωτών ιατρών και ιατρικών κέντρων υπό την επωνυμία «ΕΥ Club» (Εξασφάλιση Υγείας).

1.2. Τα ΜΕΛΗ αυτού του δικτύου έναντι ετήσιας αμοιβής μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες των συνεργαζόμενων με το EY Club ιατρών και ιατρικών κέντρων. Σύμφωνα με το καταστατικό της η ως άνω εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση, διαχείριση και προώθηση προγραμμάτων υγείας για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και την έναντι συνδρομής παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την υπαγωγή σε προγράμματα υγείας και αποκατάστασης προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

1.3. Τα ΜΕΛΗ του EY Club για να απολαμβάνουν τα προνόμια που τους παρέχει η συνεργασία τους με αυτήν φέρουν ειδική κάρτα, με μοναδικό αριθμό αρίθμησης, διάρκειας ενός έτους ή εξαμήνου.

1.4. Συγκεκριμένα, τα ΜΕΛΗ του EY Club και έναντι της ετήσιας συνδρομής τους για τη χρήση της ειδικής κάρτας μέλους απολαμβάνουν κατά περίπτωση και κατά την επίσκεψή τους στο δίκτυο των συνεργαζόμενων με το EY Club ιατρών και ιατρικών κέντρων, ειδικές προνομιακές τιμές όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στο παρόν έντυπο.

1.5. Η εταιρεία SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, σύμφωνα και με το καταστατικό της, δεν παρέχει σε καμία περίπτωση ιατρικές υπηρεσίες και δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες και συμβουλές από τους συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα, τα οποία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

1.6. Η επιλογή ενός ή περισσοτέρων εκ των ιατρών και των ιατρικών Κέντρων που θα ήθελε να επισκεφθεί το ΜΕΛΟΣ, ανήκει στην αποκλειστική και απόλυτη ευχέρεια του, χωρίς οποιαδήποτε υπόδειξη ή διαμεσολάβηση από τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

2.1. Ως Μέλος του ΕΥ Club μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Εξαίρεση ισχύει για τα προστατευόμενα μέλη, ανήλικα τέκνα του ΜΕΛΟΥΣ, το οποίο ΜΕΛΟΣ διαθέτει τη Family Card. Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο ΕΥ Club. Εφόσον η αίτηση υποψήφιου Μέλους για εγγραφή του στο ΕΥ Club γίνει δεκτή από τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, η εγγραφή του Μέλους θα θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας. Η έκδοση της κάρτας και για τη Family Card και των πρόσθετων καρτών, θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της αίτησης. Η ημερομηνία αυτή θα αποκαλείται στο εξής «ημερομηνία έναρξης». Στην κάρτα θα αναγράφεται και η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης. Ο αιτών θα καθίσταται Μέλος και θα δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόμια εφόσον λάβει από τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ την κάρτα με τα στοιχεία του ως Μέλος του ΕΥ Club.

2.2. Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

3.1. Η ιδιότητα του Μέλους και του προστατευόμενου ΜΕΛΟΥΣ του προγράμματος ΕΥ Club και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο.

3.2. Υποχρέωση του Μέλους και των προστατευόμενων Μελών για τη χρήση των παροχών και τα προνόμια του προγράμματος ΕΥ Club, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, γιατρών κτλ. είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας Μέλους του ΕΥ Club κατά την επίσκεψη τους στους γιατρούς κτλ.

3.3. Το Μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τους συνεργαζόμενους ιατρούς ή επιχειρήσεις προϋποθέσεις, τήρησης ωραρίων για προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, κλπ. εκτός των εκτάκτων περιστατικών.

4.1. Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής Μέλους και έχει καταβληθεί το οριζόμενο από τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ποσόν, όπως αυτό αναλύεται και κατωτέρω στο άρθρο 5 (εφεξής δικαιώματα συμμετοχής), παραχωρείται στο Μέλος η χρήση μιας κάρτας Μέλους που θα του παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, ενώ για τα προστατευόμενα μέλη χορηγούνται ξεχωριστές ονομαστικές κάρτες.

4.2. Η κάρτα Μέλους ΕΥ Club θα αποστέλλεται στη δηλωθείσα διεύθυνση μέσω ταχυμεταφοράς, το Μέλος θα καταβάλλει σε μετρητά το ποσόν των δικαιωμάτων συμμετοχής και θα υπογράφει το σχετικό έγγραφο παραλαβής. Όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω Internet, το υποψήφιο Μέλος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει και με πιστωτική κάρτα.

4.3. Η κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-Μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος-Μέλος του ΕΥ Club δικαιούται να κάνει χρήση των παροχών και των προνομίων, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ της SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και μεμονωμένων ιατρών. Η εξόφληση του λογαριασμού στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορεί να γίνει με μετρητά ή με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση. Σε περίπτωση όμως μελλοντικής συνεργασίας της SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με συγκεκριμένο/α πιστωτικό/ά ίδρυμα/ιδρύματα, τα προνόμια θα παρέχονται εφόσον η πληρωμή του λογαριασμού πραγματοποιείται με μετρητά ή με τις αντίστοιχες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που αυτά διαθέτουν στην αγορά. Σε καμία περίπτωση η κάρτα Μέλους ΕΥ Club και οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.

4.4. Η αρχική διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και είναι ενός (1) έτους για τις κάρτες My Self Card, My Family Card. Το Μέλος έχει δικαίωμα ανανέωσης της κάρτας χωρίς περιορισμό και κάθε φορά για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Σε περίπτωση ενηλικίωσης (18 ετών) κάποιου εκ των προστατευόμενων μελών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανανέωση της κάρτας του, αλλά μόνο έκδοση νέας κάρτας ΜΕΛΟΥΣ.

4.5. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και ο κάτοχος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται ρητώς στο Μέλος και στα προστατευόμενα ΜΕΛΗ να τη δανείζουν ή να παραχωρούν τη χρήση της σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη ενέργεια, εκτός των ποινικών ευθυνών, δημιουργεί και αστικές ευθύνες του ΜΕΛΟΥΣ και των προστατευόμενων ΜΕΛΩΝ έναντι της ιδιοκτήτριας της κάρτας εταιρείας.

4.6. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το Μέλος υποβάλλει νέα αίτηση, χωρίς να καταβάλλει εκ νέου τα δικαιώματα συμμετοχής και εκδίδεται νέα κάρτα με διάρκεια το υπόλοιπο του χρονικού διαστήματος που είχε η κάρτα που απωλέσθηκε, εκτός αν συμφωνηθεί κάτι άλλο εγγράφως.

5.1. Κατά την παραλαβή της κάρτας Μέλους, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλει το καθοριζόμενο από τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ποσόν για την παροχή των υπηρεσιών της και την απόκτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΥ Club για το χρονικό διάστημα ισχύος της κάρτας, το οποίο ποσόν ανέρχεται σήμερα σε 100 ευρώ για την κάρτα My Self Card, σε 150 ευρώ για την κάρτα My Family Card για το ζευγάρι και 15€ επιπλέον για κάθε ανήλικο παιδί (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η καταβολή του ανωτέρω ποσού από το Μέλος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4.2..

5.2. Για την ανανέωση διάρκειας ισχύος της κάρτας Μέλους, το Μέλος θα καταβάλει στη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ εκ νέου ποσόν για δικαιώματα συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας EY Club που καθορίζονται από τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, στον όρο 4.2. Η υποχρέωση της καταβολής ποσού για την εκ νέου απόκτηση δικαιωμάτων συμμετοχής και ανανέωσης της κάρτας Μέλους δεν εξαρτάται από τη συχνότητα της χρήσης ή μη των προνομίων που παρέχονται με την κάρτα Μέλους. Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει το ποσόν των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΥ Club κατά την ανανέωση της κάρτας Μέλους.

5.3. Το ποσόν, για την απόκτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΥ Club καλύπτει τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους, τα έξοδα έκδοσης κάρτας Μέλους, αντικαταβολής, τα γενικά έξοδα λειτουργίας του προγράμματος ΕΥ Club και το ΦΠΑ. Για το λόγο αυτόν, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται από τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του Μέλους.

6.1. Κατά τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας συμμετοχής του Μέλους στο ΕΥ Club και ισχύος της κάρτας Μέλους, εφόσον το Μέλος επιθυμεί να παρατείνει τη συμμετοχή του στο ΕΥ Club περαιτέρω, πρέπει να ανανεώσει την εγγραφή του το αργότερο 20 ημέρες πριν από την αναφερόμενη στην κάρτα Μέλους ημερομηνία λήξης της διάρκειάς της, καταβάλλοντας εκ νέου τα δικαιώματα συμμετοχής για το χρονικό διάστημα ανανέωσης της εγγραφής του, με την εξαίρεση του άρθρου 4.1. Ο τρόπος υποβολής της αίτησης ανανέωσης θα ανακοινωθεί στα Μέλη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

6.2. Οι αναγραφόμενες τιμές στην κατάσταση παροχών ισχύουν για ένα έτος, πιθανές αλλαγές τιμών μπορεί να ισχύουν μόνο σε περίπτωση που ο πάροχος διαφοροποιήσει τον τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών του.

7.1. Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι (α) Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα το Μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ή των συνεργαζόμενων με αυτήν ιατρών και ιατρικών επιχειρήσεων. (β) Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τους συνεργαζόμενους ιατρούς και τις ιατρικές επιχειρήσεις, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων ιατρικών κέντρων, κλπ ή ιατρών στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τις παρεχόμενες υπό αυτούς υπηρεσίες ή/και προϊόντα

7.2. To ΜΕΛΟΣ για τις αλλαγές, προσθήκες ή τροποποιήσεις στο δίκτυο των συνεργαζόμενων ιατρών και ιατρικών κέντρων θα μπορεί να ενημερώνεται με τους εξής τρόπους: i. Μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. ii. Μέσω του διαδικτυακού τόπου του EY Club iii. Σε κάθε περίπτωση το ΜΕΛΟΣ μπορεί να ενημερώνεται τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του EY Club 2313 253 333.

8.1. Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι (α) Η εγγραφή και η συμμετοχή του Μέλους στο EY Club απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας του προγράμματος EY Club. Για το λόγο αυτόν, η υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και η παραλαβή της κάρτας Μέλους συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς τη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες και συνεργαζόμενων ιατρών, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες την εγγραφή τους στο πρόγραμμα EY Club με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος EY Club και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Η εταιρεία εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων ΕΕ 2016/679. (β) Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ έχει ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της εν σχέσει με την κατά τον Ν. 2471/97 απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Το Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του EY Club. (γ) Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του Μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού από το EY Club, εφόσον το Μέλος έχει συναινέσει γι’ αυτό στην αίτηση συμμετοχής του. Κάθε Μέλος μπορεί να απευθύνει εγγράφως στη SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

9.1. Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση ένα (1) μήνα πριν την ισχύ της κάθε τροποποίησης.

10.1. Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο ανωτέρας βίας, όπως αυτοί περιγράφονται στον Αστικό Κώδικα ή έχουν ερμηνευτεί ως τέτοιοι από άλλους Νόμους και τη Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, το EY Club δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του.

10.2. Η SYNERGY DOMINATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από το EY Club κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.

10.3. Κάθε μέλος της κάρτας μέλους του EY Club αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα EY Club οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.

10.4. Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα EY Club και την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

10.5. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.

10.6. Ο κωδικός αναγνώρισης που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο (αίτηση εγγραφής ή και ανανέωσης) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.

10.7. Η παρούσα σύμβαση έχει εκδοθεί σε συνέχεια της αίτησης που έχει υποβάλει το ΜΕΛΟΣ.

10.8. Απαγορεύεται η διακίνηση του και η γνωστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών και τιμών προς οποιοδήποτε τρίτο. Το παρόν απευθύνεται μόνο στα μέλη του EY Club.